UP TO YOUTH PROJECT

Spodbujamo bodoče digitalne socialne podjetnike

Projekt je sofinanciran s strani Evropske Komisije v okviru Erasmus+ programa.

Socialno podjetništvo

Spodbujanje mladih k razvoju veščin za digitalno socialno podjetništvo.

Razvoj veščin

Izboljšanje veščin socialnega podjetništva, finančnih znanj, poznavanja digitalnih medijev, digitalnega marketinga in medkulturne ozaveščenosti pri mladih.

Stopnja nezaposlenosti.

Spodbujanje mladih pri odločitvi za karierno pot in prispevek k zmanjšanju stopnje nezaposlenosti pri mladih.

Opis projekta

V okviru projekta nameravamo pomagati mladim pri razvoju veščin, ki jih potrebujejo za uspešno delo na področju digitalnega socialnega podjetništva. Pri tem niso pomembna le tehnična znanja. V ospredju so mehke veščine, ki jih potrebujejo mladi tako za vstop v svet dela kot za vstop v podjetništvo. Projekt naslavlja evropsko prioriteto ""Mladi: Promoviranje podjetniških usposabljanj in socialnega podjetništva"".
Podjetniška kariera je eden od načinov za zmanjšanje nezaposlenosti in socialne izključenosti pri mladih, hkrati pa spodbuja inovativen pristop k reševanju problemov. Projekt vključuje več inovativnih praks, ki so pomembne v digitalni dobi. Tehnologija ni spremenila le načina dela v večjih organizacijah. tenveč v pomembni meri določa pristop v majhnih podjetjih.

Videi

Oglejte si video

V projektu razvijamo učna gradiva z naslednjih področij: novi mediji, finančna pismenost, podjetniška znanja, osnove podjetništva in socialnega podjetništva, medkulturna ozaveščenost in znanja digitalnega trženja.

projekta

Rezultati projekta

Poročilo o analizi potreb

Izvedli bomo raziskavo o veščinah, ki jih mladi potrebujejo za podjetniško pot in dodali nabor možnih usposabljanj. Opredelili bomo pravne okvirje na področju socialnega podjetništva in predstavili finančno podporo, ki jo lahko dobijo socialni podjetniki v posamezni državi.

Dobre prakse in intervjuji z uspešnimi socialnimi podjetniki.

Mlade bomo seznanili s konceptom socialnega podjetništva. Kratki intervjuji s socialnimi podjetniki, dobre prakse na tem področju in informacije s strani ekspertov digitalnega marketinga imajo tako informativno kot motivacijsko funkcijo.

Priročnik za trenerje

Zadnji izdelek je priročnik za trenerje. Namenjen je predvsem tistim, ki razvijajo mlade v smeri socialnega podjetništva.

Učna gradiva za socialno podjetništvo in digitalni marketing

Učna gradiva bodo razvita za naslednja področja: socialno podjetništvo, finančna pismenost, digitalni marketing in medkulturna ozaveščenost.

E-učenje

Platforma za e-učenje na potrebe mladih, ki smo jih odkrili v raziskavi. Obiskovalcem omogoča vstop v spletne tečaje, ki omogočajo učenje na daljavo. Tečaji se zaključijo z e-knjižnjico, kjer lahko najdete povezave do dodatnih virov. Vstop v platformo je prost in namenjen vsem, ki jih tema zanima.

Foto galerija

Klikni za več

Novice

Iz našega bloga

Second transnational meeting of Up to youth: Promoting Future Digital Social Entrepreneurs

Through the project we will try to encourage young people (undergraduates, unemployed graduates or young migrants) to develop their skills for digital social entrepreneurship. These certain skills are required to create and develop a digital social enterprise up-to-date and range from those for promoting social inclusion such as life skills, social skills and work skills…

Partnerstvo

Kontakt

Za več informacij pišite na: